Produkcja betonu

Beton

Proces produkcji betonu obejmuje wymieszanie składników: cementu, kruszyw, wody oraz dodatków i domieszek, które mogą poprawiać jego jakość oraz zapewnić właściwości dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Produkcja jest w pełni zautomatyzowana i kontrolowana przez doświadczonych fachowców, dzięki czemu nasi klienci mogą być spokojni o jakość dostarczanych przez nas materiałów

Dobrze zorganizowane dostarczanie betonu na budowę jest fundamentem trwałej i solidnej konstrukcji budowlanej. Dzięki flocie betonomieszarek samochodowych także z pompami, nasz beton dowozimy na miejsce budowy w odpowiednim czasie i w odpowiedniej ilości, co jest kluczowe dla pomyślnego wykonania prac i płynności realizacji procesu budowlanego.

W naszej ofercie posiadamy:

  • beton towarowy o wytrzymałości C8/10 – C50/60 o konsystencji S1, S2, S3, S4, S5
  • beton posadzkowy zbrojony: włóknami stalowymi, włóknami polipropylenowymi, włóknami polimerowymi
  • beton o podwyższonej wodoszczelności
  • beton o podwyższonej mrozoodporności
  • beton hydrotechniczny
  • beton o podwyższonej odporności na korozje chemiczne
  • grunty stabilizowane cementem (Rm1,5, Rm2,5, Rm5,0)
  • mieszanki związane spoiwem hydraulicznym
  • chude betony
  • zaprawy budowlane